Inschrijven

Als nieuw lid kan je vooraleer je je inschrijft bij onze club een 3 -tal keer gratis komen meespelen. Heb je de smaak te pakken, dan kan je je inschrijven. Voor in te schrijven hebben we twee opties:

  • Proefabonnement voor €30
  • Lid worden van de club

Proefabonnement voor € 30

Nieuwe recreanten die de smaak te pakken hebben, kunnen zich inschrijven voor het eenmalig proefabonnement voor €30. Hiermee kan u gedurende 3 maand bij ons in de club komen spelen (alle speelgelegenheden). Er wordt echter geen verzekering afgesloten.

Indien u na deze 3 maand besluit om verder te spelen, kan u het resterende bedrag van het lidgeld betalen en brengen wij de verzekering in orde.

  • Vul alle gegevens in op het volgende bestand: Proefabonnement.
  • Schrijf €30 over op het rekeningnummer BE19 8916 0400 9512 met vermelding: Voornaam Naam Proefabonnement

Lid worden van B.C. VLA-Bad

Je kan ook direct lid worden van de club. Jouw gegevens worden doorgegeven aan Badminton Vlaanderen waardoor u verzekerd bent.

  • Vul alle gegevens in op het volgend bestand: Inschrijvingsformulier.
  • Schrijf het juiste bedrag over op rekeningnummer BE19 8916 0400 9512 met vermelding: Voornaam Naam inschrijving 2020.

Indien je het inschrijvingsformulier hebt doorgestuurd en je het lidgeld hebt betaald, krijgt u een bevestiging van uw inschrijving (met onder andere uw lidnummer bij Badminton Vlaanderen).

Let op: Zowel de overschrijving als het invullen van het inschrijvingsformulier moeten voltooid zijn alvorens de inschrijving kan geregistreerd en de verzekering in orde kan gebracht worden. Dit geldt ook bij een herinschrijving als je het vorige jaar geen lid was bij de club.

Indien er contactgegevens wijzigen tijdens het jaar (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres…) gelieve dit dan te melden aan één van de bestuursleden.

Lidgeld 2020 Volwassenen

Volwassenen

BE19 8916 0400 9512

BIC GEBA BE BB
RecreantenG-sportCompetitieToernooi
januari 2020 - december 2020 *€ 110€ 90€ 180€ 130
September 2020- december 2020€ 50€ 45
* Inschrijvingen tijdens het jaar zijn zonder probleem mogelijk. De kostprijs wordt dan berekend à rato van het aantal resterende maanden in het kalenderjaar en de aansluitingskost bij de badmintonbond voor deze periode.

Het lidgeld bestaat onder andere uit een vaste verzekeringsbijdrage (€ 16.31 voor recreanten/ € 31.66 voor competitiespeler).

Toernooispelers zijn spelers met een competitielidschap zodat ze rankingtoernooien kunnen spelen, maar geen interclubcompetitie meespelen.

Familiale korting

Indien verschillende naaste familieleden (broer, zus, moeder, vader en echtgenotes) samen in januari inschrijven in onze badmintonclub, wordt een familiekorting toegekend.

Deze bedraagt 10% op het totale inschrijvingsbedrag. Dus bijvoorbeeld:

  • Een moeder speelt competitie
  • Een vader speelt recreatief
  • Verder speelt ook nog hun kind bij de U10

Het volle bedrag is in dat geval € 180 + € 110 + € 110 = € 400, maar door de familiekorting wordt dit 0.9 * € 400 = € 360.

Bij inschrijving in de tweede helft van het jaar van een extra familielid wordt het extra kortingsbedrag gedeeld door 2.

Sportkorting ziekenfonds

Bij de meeste ziekenfondsen krijg je ook een deel van je lidgeld terugbetaald. Hieronder kan u de formulieren voor de meeste vinden. U dient uw persoonlijke gegevens en het betaalde bedrag in te vullen en het formulier door onze jeugdcoördinator of bestuurslid laten bestempelen en ondertekenen voordat je die opzendt naar je mutualiteit.