Inschrijven

Inschrijvingsprocedure

Heb je de badmintonkriebels te pakken? Schrijf je dan zo snel mogelijk in!
  • Vul alle gegevens in op het volgend bestand: Inschrijvingsformulier.
  • Schrijf het juiste bedrag over op het rekeningnummer BE80 8916 0403 5477 met vermelding: Voornaam Naam inschrijving 2019.
Indien je het inschrijvingsformulier hebt doorgestuurd en je het lidgeld hebt betaald, krijgt u een bevestiging van uw inschrijving (met onder andere uw lidnummer bij Badminton Vlaanderen). Let op: Zowel de overschrijving als het invullen van het inschrijvingsformulier moeten voltooid zijn alvorens de inschrijving kan geregistreerd en de verzekering in orde kan gebracht worden. Indien er contactgegevens wijzigen tijdens het jaar (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres…) gelieve dit dan te melden aan één van de trainers of via jeugd@vlabad.be

Lidgeld 2019 Jeugd

Jeugd

BE80 8916 0403 5477

BIC VDSP BE 91
Jeugd< 10 jaar
MiniBAD
Jeugd
beginners/ recreatief
Jeugd
selectie
Jeugd
Competitie
september 2019 - december 2019€ 55€ 70€70

+ €30 voor 15 trainingen (2u, sept - dec)
€ 130
januari 2019 - december 2019€ 110€ 150€150

+ € 30 voor 15 trainingen (2u, jan- mei)

+ €30 voor 15 trainingen (2u, sept-dec)
€180
* Inschrijvingen tijdens het jaar zijn zonder probleem mogelijk. De kostprijs wordt dan berekend à rato van het aantal resterende maanden in het kalenderjaar en de aansluitingskost bij de badmintonbond voor deze periode. In het lidgeld zit onder andere de verzekering (€ 16.31) en alle trainingen inbegrepen. Er hoeft dus geen extra bedrag betaald worden voor training te volgen (behalve selectiespelers op maandag).

Familiale korting

Indien verschillende naaste familieleden (broer, zus, moeder, vader en echtgenotes) samen in januari inschrijven in onze badmintonclub, wordt een familiekorting toegekend. Deze bedraagt 10% op het totale inschrijvingsbedrag. Dus bijvoorbeeld:
  • Een moeder speelt competitie
  • Een vader speelt recreatief
  • Verder speelt ook nog hun kind bij de U10
Het volle bedrag is in dat geval € 180 + € 110 + € 110 = € 400, maar door de familiekorting wordt dit 0.9 * € 400 = € 360. Bij inschrijving in de tweede helft van het jaar van een extra familielid wordt het extra kortingsbedrag gedeeld door 2.

Sportkorting ziekenfonds

Bij de meeste ziekenfondsen krijg je ook een deel van je lidgeld terugbetaald. Hieronder kan u de formulieren voor de meeste vinden. U dient uw persoonlijke gegevens en het betaalde bedrag in te vullen en het formulier door onze jeugdcoördinator of bestuurslid laten bestempelen en ondertekenen voordat je die opzendt naar je mutualiteit.

Speciale korting voor gemotiveerde jeugdspelers !

Jeugdspelers (tot 19 jaar) die in hun enkelklassement stijgen naar hun nieuwe maximum, krijgen een mooie korting als ze zich het volgend jaar inschrijven, op voorwaarde dat ze meespelen in één van onze competitieploegen. De speler in kwestie krijgt een waardebon t.w.v. € 30.