Huishoudelijk Reglement

Om het spelplezier van alle clubleden te garanderen, zijn we genoodzaakt enkele onderlinge afspraken te maken. Lidmaatschap van Badmintonclub VLA-bad veronderstelt de inachtneming en naleving van deze afspraken:

Gebruik infrastructuur

Het is de zaalgebruiker verboden de zaal te betreden met schoenen voorzien van zwarte zolen.

Alle vuil, lege plastic drankflessen en kapotte shuttles dienen gedeponeerd te worden in de aanwezige vuilnisbakken.

Gelieve zorgzaam om te springen met het ter beschikking gestelde materiaal (geen kauwgum op de vloer, netten dienen niet om frustraties op af te reageren…).

Laat geen waardevolle spullen onbewaakt achter, de club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen in de zaal of in de kleedkamers.

Zaal Recrean: de laatste spelers halen alvorens de zaal (Poly 1) te verlaten de blauwe doeken naar beneden.

Spelen – terreinen

Een kandidaat-lid dat nog niet aangesloten is, mag één willekeurige speelavond/namiddag komen kennismaken.

Ieder lid is welkom om zoveel mogelijk van de speeltijden gebruik te maken. Gelieve er dan ook voor te zorgen dat alle aanwezige leden zoveel mogelijk kunnen spelen:

Indien alle terreinen bezet zijn en er nog wachtenden langs de kant staan, gelieve u te beperken tot dubbelspel teneinde zoveel mogelijk spelers te laten spelen.

Indien er een maximale bezetting van de terreinen is en er dan nog wachtenden langs de kant zitten, gelieve de wedstrijden tot 1 set te beperken en beurtelings te spelen.

Tijdens thuiswedstrijden van de competitieploegen worden per wedstrijd twee terreinen exclusief voorbehouden (data thuiswedstrijden: zie kalender op home-pagina). De overblijvende terreinen blijven ter beschikking van de overige clubleden.

Badmintonregels

Elk spel heeft zijn regels, het staat u vrij deze op een originele manier te interpreteren, maar we willen u de officiële badmintonregels niet onthouden. Bij competitie en op tornooien wordt uitsluitend volgens deze laatste gespeeld.

Bij wedstrijden allerhande: wees sportief, hou het eerlijk.

Het lijkt ons een kleine moeite bovenstaande regels in acht te nemen wetende dat ze bijdragen tot een optimaal spelplezier voor iedereen.